Om Modelsejlklubben.dk


Modelsejlklubben blev stiftet i 1992 som en landsdækkende organisation med det formål:

  • at samle sejlere af radiostyrede modelsejlbåde,
  • at fremme interessen for sejlads,
  • at beskrive sejladsbestemmelser og
  • at bistå ved afvikling af stævner.

Generalforsamlingen er Modelsejlklubbens øverste myndighed i alle anliggender.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 1 formand, 1 kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.

Klubben afholder generalforsamlingen vælger hvert år i januar – februar måned.

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse, og repræsenterer klubben i alle forhold.

Udover bestyrelsen har generalforsamlingen udpeget medlemmer til at varetage opgaver for klubben

Der findes lokale klubber på Sjælland, Fyn og i Jylland, og kan kontaktes via kontaktpersoner.

Se kontakt side. Eller vores Facebook side ” Modelsejlklubben.dk ”

Enhver interesseret kan optages som medlem. ( med eller uden båd). Indmeldelse sker via Kassereren. se ” Indmeldelse i MSK. ”

Kontigentet er på generalforsamlingen fastsat til kr. 150,-
Alle indbetalinger skal ske til. Reg. Nr. 9309. Kontonummer. 6500771133

Hjemmesiden er designet og udviklet af Rasmus Wølk (Rasmuswoelk.dk)